Bílý Potok - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Bulletin - silnice Libereckého kraje

informační bulletin silnic Libereckého kraje

 

              Zobrazit webovou verzi

 

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
KRAJSKÝCH SILNIC V ROCE 2015

 

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 5.5.2015 schválila provozně výrobní plán letní údržby silnic II. a III. třídy na letošní rok. Společnost Silnice LK a.s., která tyto práce pro Liberecký kraj zajišťuje, zpracovala ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje podrobný týdenní plán základních činností údržby krajských komunikací. 
 
Údržba silnic II. a III. třídy mimo jiné zahrnuje (těchto 5 položek tvoří více jak 60% celkového finančního objemu prací běžné údržby): 

  • úklid po zimě (strojní zametání silnic),
  • plánované zametání intravilánu v průběhu roku,
  • strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy,
  • opravy komunikací (do upravených a neupravených obrazců),
  • položky vodorovného dopravního značení.

 
Podrobný plán běžné letní údržby krajských silnic po jednotlivých činnostech je zveřejněn na internetových stránkách kraje: http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje. Jeho skutečné plnění může být ovlivněno klimatickými podmínkami.

 

NÁKLADY ZIMNÍ ÚDRŽBY 2014/2015

Letošní zima trvala z pohledu silničářů vlastně jen 2 měsíce (2. pol. prosince, leden a 1. pol. února). Je pravdou, že se zima ohlásila znovu ještě na přelomu března a dubna, kdy jsme zaznamenali krátkodobě velmi intenzivní srážky, které způsobily značené komplikace v dopravě (např. dne 31.3.2015 se jednalo o 3hod. kalamitu). 

 

Náklady zimní údržby za březen:

 

SLOVO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

v tomto vydání Vás seznámíme s náklady zimní údržby na konci letošní sezóny a představíme Vám novinky v plánování běžné údržby krajských silnic na území Libereckého kraje v roce 2015. Tyto dny jsou pro nás jedny z nejnáročnějších v celém roce. Silničáři v těchto dnech dokončují úklid komunikací po zimě, drobné opravy komunikací jsou v plném proudu a ve všech oblastech Libereckého kraje jsme již zahájili sekání trávy. Vedle toho se po zimě také rozebíhají investiční opravy a rekonstrukce krajských silnic. Zcela namístě je zvýšená pozornost a respektování dopravního značení v lokalitách s dopravním omezením. Za to Vám velmi děkujeme…Petr Šén
předseda představenstva 

 
 
 

 

Měsíc

Mil. Kč vč. DPH

Spotřeba sůl (t)

Spotřeba inert (t)

Počet zásahových dnů

Březen 2011

9,300

124,00

287,00

20

Březen 2012

8,719

296,50

760,40

17

Březen 2013

21,606

1 595,80

2 993,80

28

Březen 2014

2,886

22,96

48,69

9

Březen 2015

10,406

426,43

852,62

15

 

Náklady zimní údržby za duben:
 

Měsíc

Mil. Kč vč. DPH

Spotřeba sůl (t)

Spotřeba inert (t)

Počet zásahových dnů

Duben 2011

2,544

18,00

19,00

2

Duben 2012

1,272

116,29

119,00

5

Duben 2013

2,685

149,80

306,20

8

Duben 2014

0,160

22,40

5,50

1

Duben 2015

4,074

485,23

427,10

8

 

Celkové náklady za zimní údržby dosáhly v sezoně 2014/2015 částky 101,52 mil. Kč (sezona 2013/2014 byly náklady 74,753 mil. Kč, 2012/2013 pak 153,551 mil. Kč).

 

 

 

2 OTÁZKY PRO: Ing. Jana Čápa
místopředsedu představenstva a vedoucího odboru dopravy LK

 


Vede současný způsob údržby a oprav silnic k udržitelnému stavu silnic LK?

Množství  finančních prostředků má významný vliv na udržitelnost stavu silniční sítě. Jak vyplývá z každoročního hodnocení stavu povrchu vozovek a stavu jednotlivých objektů, Libereckému kraji se daří udržovat stav silniční sítě ve stávajícím stavu, který je na polovině silniční sítě na hraně provozní způsobilosti, tzn., že ke konci loňského roku měl kraj cca 1066 km silnic II. a III. třídy, které vyžadovaly bezprostřední údržbu nebo opravu. Velký podíl na této skutečnosti mají živelné pohromy, které zasáhly Liberecký kraj v roce 2010 a v menším rozsahu v roce 2013. Tyto události způsobily fakt, že kraj musel vynaložit prostředky na opravy těchto zasažených úseků, místo toho, aby zajistil opravu nebo údržbu rizikových úseků. Nadějí do budoucna zůstává slib státu, že každoročně bude krajům přispívat na opravy krajských silnic, bez této dotace nejsou schopny kraje zajistit zlepšení stavu krajské silniční sítě a snížit deficit ve výši cca 5 miliard Kč.    

Jaká je životnost nově rekonstruované silnice (povodňové opravy)?

Silnice II. a III. třídy, které byly kompletně zasažené povodní v roce 2010, byly navrženy dle technických podmínek a diagnostického průzkumu na kompletní rekonstrukci. Životnost těchto komunikací dle návrhu, který vychází z technických podmínek číslo 170 je 25 let. Tato doba životnosti předpokládá kvalitní běžnou údržbu silnic, která má zásadní vliv na délku životnosti. Po dobu užívání silnic se předpokládá určitá procentuální míra poruch v komunikaci dle dopravního zatížení, a v rámci provádění běžné údržby silnic je nutné tyto poruchu vyspravit. Převážně se jedná o průběžné postřiky, nátěry a údržbu odvodnění silnice. 
 

 

 

 

ANKETAMyslíte si, že zvýšení podílu chemického ošetření vozovek v zimním období sníží časovou náročnost úklidu po zimě?


Hlasovat můžete ZDE...

 

 

 

KONTAKTY

 

Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 488 043 235
E-mail: info@silnicelk.cz
www.silnicelk.cz

 

Copyright © 2015 Silnice LK a.s., All rights reserved.
.
odhlášení zasílání bulletinu    aktualizace profilu a přihlášení

Email Marketing Powered by MailChimp

 
 
Datum vložení: 1. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 8. 2017 23:05
Autor: Správce Webu