Bílý Potok - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní knihovna

Obecní knihovna v Bílém Potoce patří mezi organizační složky Obecního úřadu v Bílém Potoce. Jako místní lidová knihovna fungovala již od roku 1947 a od roku 2002 je plně pod vedením OÚ.

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu v přízemí. Přestože prostory knihovny jsou značně omezeny a prostředí je velmi stísněné, návštěvníků knihovny stále přibývá. Pravidelně navštěvuje knihovnu kolem šedesáti čtenářů, kteří jsou ve zdejší knihovně zaregistrováni, v letních měsících se klientela rozroste o rekreanty a chalupáře. Knihovnu navštěvují podle našeho dlouhodobého sledování hlavně starší občané a děti školního věku kvůli povinné četbě. Bohužel o mladé generaci nelze říci, že by přilnula ke knižní formě vědění, ale od chvíle, kdy se naše knihovna jako jedna z prvních přihlásila do programu internetizace knihoven, je zájem hlavně o elektronickou službu a počítač. Služba veřejného internetu je bezplatná a protože je o tuto službu poměrně velký zájem, je nezbytný řád, který je nutné dodržovat, aby bylo možné uspokojit všechny zájemce. V současné době je veřejnosti k dispozici jeden internetový PC koutek s barevnou tiskárnou, v nejtíživějších situacích je možné využít i počítač paní knihovnice, pokud právě není zatížena svou prací.

Knihovna čítá kolem 5000 svazků různého žánru knihovního fondu. V poslední řadě je velký zájem o encyklopedie, historická díla a vojenskou literaturu faktu. Neznamená to ovšem snížený zájem o romány, naučná díla či autobiografie. Výběrem se uspokojí i náročný čtenář a pokud není možné okamžitě knihu najít nebo zajistit, je možnost, na základě smlouvy se Státní vědeckou knihovnou v Liberci , mezery doplnit z výměnného fondu. Tato forma možnosti dovybavení obecní knihovny se velmi dobře osvědčila a funguje již několik let. Přes vědeckou knihovnu v Liberci lze jakémukoliv čtenáři splnit i ten nejnáročnější požadavek na právě požadovanou literaturu.

Kromě knih nabízíme výběr z deseti druhů periodik. Jedná se o časopisy pro zahrádkáře, kutily, dětské časopisy, cestopisné i časopisy pro ženy.

Knihovní fond se stále obnovuje, ročně nakoupíme nebo dostaneme od dárců kolem sta knih, na knihy věnuje obec každoročně ze svého rozpočtu kolem 17 tis. Kč.

 

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky k provozu obecní knihovny jsou vám k dispozici následující řádky:

Knihovnice: Paní Libuše Cudráková
E-mail:  
Webové  stránky Obecní knihovny Bílý Potok:  www.knihovnabilypotok.wz.cz

Nebo využít elektronické podatelny OÚ Bílý Potok na těchto stránkách.

Rádi se podělíme o vaše zkušenosti, přivítáme vaše nápady či návrhy.

 

Výpůjční doba, veřejný internet
Pondělí 14:00 - 18:00
Středa 14:00 - 18:00