Obec Bílý Potok
Bílý Potokpod Smrkem

Bílý Potok po II. světové válce a nyní

Po skončení II. světové války došlo k osidlování pohraničí českými občany z vnitrozemí. Ve volbách v roce 1946 zvítězili komunisté s 58,52 % hlasů, na druhém místě sociální demokraté dostali 17,44%, národní socialisté 15,11% a lidová strana 8,91% hlasů. Dne 26.6.1946 byl na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění zvolen v obci Místní národní výbor. Do té doby byla obec řízena místní správní komisí. Místní národní výbor byl složen z funkcí předsedy, dvou místopředsedů, správcem národního majetku, dále byl y ustanoveny  referáty finanční, zásobovací , živnostenský , sociální , bytový, policejní, zemědělský a kulturně- osvětový .

3.7. 1946 byla zvolena rada a komise, kdy komise měla předsedu a dva místopředsedy a 5 členů, komise byly bytová, finanční, sociální a osvětová

Od 17. Července 1946 byl už  národní výbor schopen pracovat tak, že byl ještě vytvořen dopravní referát, byla jmenována školní rada a ustanovena vyšetřující komise, která měla řešit spory mezi obyvateli.

Už z prvních zápisů ze schůzí národního výboru je patrno, že lidé v obci se snažili v prvních letech po válce  žít velmi aktivně a nebylo jim lhostejné kdo a jak řídí národní výbor.

Například 28.8.1946 bylo odhlasováno v důsledku přípisu Okresního národní výboru, že část Bílého Potoka „ Vinkl“ se bude nazývat „ V Zátiší“.

16. Listopadu 1948 tajným hlasování bylo všemi přítomnými odhlasováno jmenování pana prezidenta Klementa Gottwalda „ čestným občanem obce“.

V roce 19578 byl postaven nový betonový most „ U Horákových“. O tři roky později byla uzavřena trhárna v čp. 278 a zaměstnanci byli převedeni ke státnímu statku.

V roce 1960 bylo v obci 8 rekreačních a ubytovacích zařízení:

Restaurace „ Poledník“  a  „ Bártlova bouda“ -  provozovala Jednota, Penzion „Krakonoš“ provozovala Tesla Kolín, „ Srubový tábor v čp. 381“ provozovaly Energetické závody Liberec, rekreační zařízení „Svoboda“  v Zátiší provozovaly Grafické závody Praha, v čp. 114 – „ČSD“ ( později v tomto objeku byla Bižuterie) hospodařila distance Vršovice  a Lesní správa  v čp. 15 měla ubytovnu pro 120 brigádníků. V domku pod Krakonošem, čp. 192 působila a stále působí  Českobratrská evangelická církev.

V roce 1964 bylo v Bílém Potoce 247 obytných domů a 949 obyvatel.

3 průmyslové závody zaměstnávali velkou část obyvatel:  Strojírny potravinářského průmyslu s počtem 45 zaměstnanců, Vigoňová přádelna  zaměstnávala 72 lidí a pila 29 pracovníků. Silná byla zaměstnanost na dvou polesích – Zadní Studánka dávala práci 70 lidem a polesí Smědava mělo 50 zaměstnanců. Státní statek hospodařil na 292ha půdy s 43 pracovníky a mimo farmu státního statku zde bylo 32 drobných zemědělců s výměrou na 0,5ha půdy.

Základní škola měla 1.-5. Ročník o celkovém počtu 104 žáků, dále mateřskou školu o jedné třídě s počtem 31 dětí. Byly zde 2 školní jídelny – v mateřské škole s kapacitou pro 31 dětí, družina mládeže při základní škole s kapacitou pro 20 žáků.

Normálnímu provozu sloužily 3 pohostinská zařízení, která provozovala  Jednota – „ Bártlova bouda“, „ Poledník“ a „ Koruna“. Prvé dvě provozovny měly v té době ubytovací kapacitu 88 lůžek.

Během letních měsíců zde byly rovněž v provozu 3 pionýrské tábory – Tesla Kolín se 120 dětmi, národní podnik Mrazírny Praha 200 dětí a Energetika Liberec 100 dětí. Celkem se zde ročně rekreovalo asi 500 – 600 rekreantů.

Zásobování potravinami obstarávali 3 prodejny, z nichž jedna ležela na katastru Hejnic.

V obci pracovali složky Červeného kříže, Požární ochrany, Svaz mládeže, Svaz včelařů, Svaz žen, Svazarm a v dřívějších dobách Junák a Sokol.

Od roku 1970 do roku 1975 byly realizovány akce „Z“, jako například kulturní dům v roce 1971, oprava základní školy v roce 1971, 1974-75, výstavba vodovodu a přípojek v roce 1971-1974, opravy mostů v roce 1972  a oprava místních komunikace v letech 1973-1975.

Dnešní Obecní úřad datujeme od 1.4.1992, kdy v prosinci 1991 bylo referendem občanů dosaženo odtržení obce od Hejnic. V prvních letech obnovené samostatnosti se obec potýkala s opravami místních komunikací, zanedbaného bytového fondu a další infrastruktury. V letech 1997 – 1998 byla část obce plynofikována a došlo zároveň k obnově některých částí vodovodního řadu včetně přípojek. V roce 2004 ve vyhlášené dobrovolné dražbě obec odkoupila rekreační zařízení Elektráren Prunéřov. Za dobu, po kterou toto velké a krásné zařízení obec vlastní, vložila do zkvalitnění a zkulturnění celého areálu  několik set tisíc korun. V posledních letech se  v areálu rekreačního zařízení pracovalo hlavně na nové čistírně odpadních vod, která byla při povodních roce 2010 vyřazena z provozu. Nyní se obnovuje  propadlé  a povodní poničené  odpadní potrubí v celém areálu.

V roce 2009 byla zateplena budova základní školy a s tím i vyměněna všechna okna. Budova prošla i vnitřní rekonstrukcí – přebudováním tříd, sociálního zařízení, přizpůsobení třetiny budovy provozu mateřské školy, která byla v roce 1991 přemístěna do  objektu  základní školy  z budovy  kde v dnešní době sídlí obecní úřad.

Povodeň  7.8.2010,  která obec zcela téměř  na dva roky  vyřadila z řádného  a běžného  životního běhu, byla ničivá a poznamenala každého, kdo se s velkou vodou toho roku střetl a stal se její obětí. Obec přišla na třech místech zcela o komunikace, velká voda vzala lávky a mosty. Kromě mostu na soutoku Smědé s Velkou rybí vodou , který obrovský nápor valících se kamenů a vody přežil s menšími škrábanci, všechny ostatní lávky a mosty musely projít zásadní obměnou. Největší stavbou byl most přes Černý potok „V Zátiší“ a most u „Chladů“. Celkové náklady na obnovu a výstavbu během roku 2011 a 2012 činily 56mil. Kč

Nejen obnovou majetku obec vytváří nové hodnoty. V roce 2011 byla s 80% účastí dotace ze státního zemědělského intervenčního fondu  dokončena rekonstrukce Hasičské zbrojnice v celkové  hodnotě 2.4mil.Kč, kdy vzniklo zcela nové, moderní a víceúčelové zázemí  pro jednotku hasičů.

V  roce 2012 byla přidělena  z téhož fondu dotace na  vybudování rekreačně aktivního projektu nazvaného  „ HUP-HOP stezka“. Stezka vede po polní komunikaci nad rekreačním areálem Jizerky v déle 500m a jsou na ní umístěny herní a cvičební prvky jak pro děti tak pro dospělé, včetně odpočinkových míst. Umístění  stezky umožňuje návštěvníkům spojit sportovní a vycházkové vyžití s návštěvou blízkého  vyhlídkového místa “ Kočičí kameny“, občerstvením u chaty Hubertka nebo tudy mohou projet bikeři na tratě“ Singltrecku“. Odtud je možné absolvovat i dlouhé a zajímavé turistické i cyklistické výlety do Jizerských hor.

V roce 2013 přibyla ke stezce HUP-HOP další výbava, tentokrát uprostřed obce, na hřišti u základní školy. Hřiště bylo  doplněno o  herní prvky pro nejmenší děti. A protože ani děti v základní škole nelenoší, vybudovali na pozemku za školou malé arboretum, které navazuje na projekt venkovní učebny.

Myšlenek,  na to aby obec žila, je mnoho.  Bílý Potok nyní našel  svého zahraničního partnera a  v květnu 2014 byla podepsána s polským lázeňským  městem Swieradow Zdrój   „Smlouva o partnerství“, která je důležitá pro další rozvoj obce v oblasti kultury, sportu, rekreačního a turistického ruchu.  Všechny tyto aktivity jsou podporovány Euroregionem NISA, protože s partnerem, který má podobné nebo stejné cíle, je možné se zajímat o výstavbu cyklostezek, naučných a odpočinkových míst, rozhledny, získat při budování Česko-Polské hřebenovky statut výchozího a centrálního místa  pro naši obec. Pokud se něco z těchto nápadů podaří vybudovat, bude obec opět zajímavější pro turisty i ostatní  návštěvníky a svým obyvatelům může zajistit pracovní příležitosti ve službách s tím spojenými.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:google-play-downloadapp-store-download

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa
mapa

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální stavy toků

19.6.2024 09:30

Aktuální výška:

9 cm

19.6.2024 09:50

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Bílý Potok normální
LG Bílý Potok - Záluží normální

Bílý Potok

je obec v Libereckém kraji, 12 km východně od Frýdlantu, v údolí řeky Smědá v Jizerských horách. Obcí protéká Smědá, Bílý potok, Černý potok a Hajní potok.

V obci končí regionální železniční trať 038 z Raspenavy a Hejnic a nachází se zde železniční stanice Bílý Potok pod Smrkem. Obcí prochází silnice 290 z Frýdlantu na Smědavu a dále do obce Desná.