Obec Bílý Potok
Bílý Potokpod Smrkem

Nejdůležitější předpisy

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ OBCE

 

Mezi  nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

 

zákon č./vyhl.

Název právního předpisu

128/2000 Sb.

O obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů

314/2002 Sb.

O stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění

500/2004 Sb.

Správní řád v platném znění

150/2002 Sb.

Soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

326/2000 Sb.

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných

prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel

k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování

budov a o postupu a oznamování přidělení čísel

a dokladech potřebných k přidělení, v platném znění

491/2001 Sb.

O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

152/1994 Sb.

O volbách do zastupitelstev v obcích o změně  a doplnění  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

130/2000 Sb.

O volbách do zastupitelstev krajů a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

247/1995 Sb.

O volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

62/2003 Sb.

O volbách  do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění

22/2004 Sb.

O místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

352/2001 Sb.

O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění

84/1990 Sb.

O právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

499/2004 Sb.

O archivnictví a spisové službě  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

133/1985 Sb.

O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

239/2000 Sb.

O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

240/2000 Sb.

O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

200/1990 Sb.

O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

301/2000 Sb.

O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

115/2006 Sb.

O registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

40/1993 Sb.

O nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

21/2006Sb.

O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění

133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

269/1994 Sb.

O Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

329/1999 Sb.

O cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky , ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

101/2000 Sb.

O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

137/2006 Sb.

O veřejných zakázkách, v platném znění

183/2006 Sb.

O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

184/2006 Sb.

O odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění

186/2006 Sb.

O změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, v platném znění

360/1992 Sb.

O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

498/2006 Sb.

O autorizovaných inspektorech, v platném znění

499/2006 Sb.

O dokumentaci staveb, v platném znění

500/2006 Sb.

O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

501/2006 Sb.

O obecných požadavcích na využívání území , v platném znění

503/2006Sb.

O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

526/2006 Sb.

Kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu v platném znění

268/2009 Sb.

O technických požadavcích na stavby, v platném znění

398/2009 Sb.

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

513/1991 Sb.

Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

89/2012 Sb.

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

72/1994 Sb.

Kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

116/1990 Sb.

O nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

344/1992 Sb.

O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů

162/2001 Sb.

O poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

26/2007 Sb.

Kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), v platném znění

139/2002 Sb.

O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

20/1987Sb.

O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

565/1990 Sb.

O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

202/1990 Sb.

O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

218/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

250/2000Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

563/1991Sb.

O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

338/1991 Sb.

O dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů

337/1992 Sb.

O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

634/2004 Sb.

O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

553/1991Sb.

O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

273/2008 Sb.

O Policii České republiky, v platném znění

570/1991 Sb.

O živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

455/1991 Sb.

O živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

100/1988 Sb.

O sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

114/1988 Sb.

O působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

582/1991 Sb.

O organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

182/1991 Sb.

Kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

359/1999 Sb.

O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

94/1963 Sb.

O rodině, ve znění pozdějších předpisů

108/2006Sb.

O sociálních službách, v platném znění

505/2006 Sb.

Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

110/2006 Sb. 

životním existenčním minimu, v platném znění

111/2006 Sb.

O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

504/2006 Sb.

Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

114/1992 Sb.

O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

254/2001 Sb.

O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

86/2002 Sb.

O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

334/1992 Sb.

O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

289/1995 Sb.

O lesích a o změně a doplnění některých zákonů(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

185/2001Sb.

O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

159/2006 Sb.

O střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev

 

Platné obecně závazné vyhlášky města Velká Bystřice a nařízení města Velká Bystřice

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 24. 5. déšť 20/12 °C
sobota 25. 5. déšť 21/12 °C
neděle 26. 5. déšť 21/12 °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:google-play-downloadapp-store-download

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa
mapa

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální stavy toků

23.5.2024 10:40

Aktuální výška:

9 cm

23.5.2024 10:50

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Bílý Potok normální
LG Bílý Potok - Záluží normální

Bílý Potok

je obec v Libereckém kraji, 12 km východně od Frýdlantu, v údolí řeky Smědá v Jizerských horách. Obcí protéká Smědá, Bílý potok, Černý potok a Hajní potok.

V obci končí regionální železniční trať 038 z Raspenavy a Hejnic a nachází se zde železniční stanice Bílý Potok pod Smrkem. Obcí prochází silnice 290 z Frýdlantu na Smědavu a dále do obce Desná.