Obsah

Budova obecního úřadu

Bílý Potok

Údolí řeky Smědé (dříve Wittige) bylo hustě osídlené již v 15.a 16. století. Ke konci 16. století se část osadníků, přicházejících z Lužice, rozhodla požádat tamějšího svobodného pána Melchiora z Redernu o zanechání lesního úseku v nejhořejší části údolí Wittige k osídlení. Pán z Redernu jejich žádost vyslyšel a tak byla dne 13. července 1594 založena obec Bílý Potok. Jméno obci dala Kateřina z Redernu podle potoka, pramenícího v Smědavské hoře. Padesát let po vzniku obce zde žilo 58 obyvatel, přibližně polovina z nich se živila zemědělstvím, druhou polovinu tvořili dřevorubci.

Zúrodňování zalesněných částí šlo lidem jen velmi pomalu a těžce. Vedle něj se tedy obyvatelé zabývali lesními pracemi, sbíráním a zpracováním lesních plodin, výrobou různého dřevěného zboží a jeho prodejem. Nelehký život tehdejších obyvatel ještě zhoršovaly pohromy, které v průběhu let stíhaly celý kraj. Jednou úrodu zničila sucha, jindy zase povodeň, v létech 1619 - 1622 lidé trpěli hlady, ještě předtím obyvatelstvo zdecimovala morová nákaza, která zde propukla v letech 1598- 1600. V 17. století to byla také třicetiletá válka, která silně zasáhla celou oblast. Vojska procházející krajem zde opakovaně plenila a drancovala. Ani po skončení války se lidé nedočkali kýženého klidu. Následovala totiž tvrdá rekatolizace, která donutila řadu obyvatel v celém kraji opustit své domovy. Hlad se podařilo vymítit až pěstováním brambor

pokračování o historii obce

Od 1.7.2011 je v provozu nová služba pro občany - novinky e-mailem. Každý občan má možnost po zaregistrování se na této službě (v pravém sloupci) pravidelně získávat přímo na svoji e-mailovou adresu všechny informace zveřejňované na webových stránkách obce.

7. 4. 2020 - 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

3. - 19. 4. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020

Úřední deskaZobrazit více

1. 4. 2020

Informace o nakládání s odpady

AktualityZobrazit více

27. 3. 2020

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotnických služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

AktualityZobrazit více

27. 3. - 31. 5. 2020

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotnických služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

Úřední deskaZobrazit více

25. 3. - 31. 5. 2020

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Úřední deskaZobrazit více

24. 3. 2020

Informace pro občany

AktualityZobrazit více