Obsah

Poděkování za finanční dary

Vážení občané, vážené organizace a vážení kolegové,

Obec Bílý Potok velice a nesmírně děkuje všem, kteří nám poskytli a poskytují  finanční dary na práce a pomoc při odstraňování škod po povodních ze dne 7.8.2010. Protože si vaší pomoci velmi ceníme, považujeme za nutnost všechny, kteří s námi soucítí,uvést jmenovitě a tím vyjádřit velký dík.

Děkujeme tímto:

 

Ing. Janu Slabému, Markétě Chrudimské, Nině Odstrčilové, Ing. Janě Sefzigové, Obci RUDNÍK, Obci VELKÁ JESENICE a jejím občanům, Miroslavě Pantůčkové, Jiřímu Bártovi, panu Bartošovi, Květě Strunové, firmě KNORR-Bremse, s.r.o., Jarmile ježilové, Miroslavuku Kawulokovi, Karlu Zpěvákovi, Marii Ptáčkové, Tomáši Hofmeisterovi, Janě Novotné, Obci KUNÍN, úředníkům Městské části PRAHA 4, Jitce Marouškové, Městysu KRALICE na Hané , Občanům Obce Střelná za finanční dar na povoden 2010, Město PELHŘIMOV, neznámý dárce ze dne 26.8.2010, OBEC VRBÁTKY, SCANWEST PLZEŇ, s.r.o., Plzeň, Městys KRALICE na Hané, Ing. Ivana Beránková, OBEC VELKÁ JESENICE, paní Petra Fabingerová, Městská část HORNÍ POČERNICE, Sboru dobrovolných hasičů UJČOV, zast. panem Josefem Hanákem, OBEC ZÁMĚL, OBEC OTNICE, OBEC PRUHONICE, Město RAKOVNÍK, , Obec OTOVICE, OBEC STRUˇINEC, úřednice MČ Praha 4

 

aktualizováno 7.9.2010