Obec Bílý Potok
Bílý Potokpod Smrkem

2011

ROZPOČET 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paragraf

položka

 

popis

 

 

 

návrh v Kč

poznámka

Příjmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

daň z příjmů FO -závislá činnost

 

1075000

 

 

 

 

1,50%

 

 

 

29000

 

 

1112

 

daň z příjmů OSVČ

 

 

70000

 

 

1113

 

daň z příjmů FO z kapit. Výnosu

 

95000

 

 

1121

 

daň z příjmů PO

 

 

1170000

 

 

1211

 

DPH

 

 

 

2400000

 

 

1339

 

Ostatní poplatky životní prostředí -odpady

262000

 

 

1341

 

popl. ze psů

 

 

10000

 

 

1342

 

poplatek za rekreační pobyt

 

40000

 

 

1345

 

poplatek z ubytovací kapacity

 

26000

 

 

1347

 

popl za provoz VHP

 

 

40000

 

 

1351

 

odvod výtěžku z provozování loterií

30000

 

 

4213 ( 4216)

Investiční transfer SZIF

 

1503450

 

 

1361

 

správní popl.

 

 

60000

 

 

1511

 

daň z nemovitosti

 

 

330000

 

 

4222

 

invest. Tranfer od kraje

 

159000

parkoviště OU

 

4112

 

neinvest. Dotace ze SR

 

 

218000

 

 

daňové příjmy

 

 

 

 

7517450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3725

2111

 

příjmy z poskytování služeb

 

20000

 

Využívání a zneškodňování odpadů ( EKO-KOM)

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1032

2111

 

příjmy z poskyt služeb

 

5000

 

 

2131

 

píjmy za pronájem - honitba

 

6000

 

Podpora ostatních činností

v lesnictví

 

 

 

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2141

2112

 

příjmy z poskyt. Služeb

 

5000

 

Vnitřní obchod celkem

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3314

2111

 

příjmy z poskytn. Služeb

 

1000

 

činnosti knihovnické celkem

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3613

2132

 

příjmy z pronájmu nemovitostí

 

300000

 

3613

2322

 

přijaté pojistné náhrady

 

 

 

Nebytové hospodářství - (Jizerky)

 

 

 

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3612

2132

 

příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí

150000

 

bytové hospodářství celkem

 

 

 

 

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3632

2131

 

pronájem pozemků

 

 

2000

 

pohřebnictví celkem

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3639

2111

 

příjmy z poskytnutých služeb

 

32000

 

komunální služby celkem

 

 

 

 

32000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5272

2321

 

dary na povodně

 

 

400000

 

krizové řízení

 

 

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6171

2111

 

příjmy z poskytnutých služeb

 

2000

 

 

2133

 

příjmy z pronájmu movitých věcí

1000

 

 

3111

 

příjmy z prodeje pozemků

 

100000

 

 

2131

 

příjmy z pronájmu pozemků

 

7000

 

činnost místní správy celkem

 

 

 

 

110000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6310

2141

 

Příjmy z úroků ZBÚ

 

 

30000

 

obecné příjmy z finančních operací

 

 

 

30000

 

 

nedaňové příjmy

 

 

 

 

1061000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy celkem

 

 

 

 

 

8578450

 

8115- financování

 

 

 

 

 

764253

 

celkem příjmy s financováním

 

 

 

 

9342703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

§

položka

 

popis

 

 

 

návrh v Kč

poznámka

1014

5169

 

nákup ost. Služeb

 

 

15000

 

Ozdravování hosp. zvířat apod.

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1032

5021

 

ost. Osobní výdaje

 

 

33000

 

 

5139

 

nákup materiálu

 

 

1000

 

 

5156

 

pohonné hmoty

 

 

0

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

0

 

Podpora ostatních činností v lestnictví

 

 

 

34000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2141

5139

 

nákup materiálu

 

 

0

 

Vnitřní obchod a služby

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2212

5139

 

nákup materiálu

 

 

15000

 

 

5156

 

pohonné hmoty

 

 

50000

 

 

5169

 

nákup ostatních služeb

 

50000

 

 

5171

 

opravy a udržování

 

 

0

 

 

6121

 

budovy, stavby

( z daru most u Chladů)

1167000

9999 ORG

silnice celkem

 

 

 

 

 

1282000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2221

5323

 

neinvestiční dotace krajům

 

61470

 

provoz veřejné silničné dopravy celkem

 

 

 

61470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3429

5169

 

nákup ostatních služeb

 

36000

 

 

5139

 

materiál

 

 

 

1000

 

3429 - ostatní zájmová činnost -( klub důchodců)

 

 

37000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3113

5331

 

neinvestiční příspěvky PO

 

570000

 

 

6121

 

budovy a stavby

 

 

 

 

 

6122

 

samostatné movité věci a jejich části

 

 

 

5171

 

opravy

 

 

 

50000

 

záležitosti předškolní a základní školní výchovy

 

 

620000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3314

5172

 

programové vybavení

 

5000

 

 

5021

 

mzdy

 

 

 

50000

 

 

5139

 

nákup materiálu

 

 

1000

 

 

5169

 

služby

 

 

 

5000

 

 

5173

 

cestovné

 

 

 

1000

 

 

5136

 

nákup knih

 

 

25000

 

činnosti knihovnické celkem

 

 

 

 

87000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3349

5169

 

nákup služeb

 

 

50000

 

záležitosti sdělovacích prostředků

celkem

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3399

5139

 

materiál

 

 

 

20000

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

0

 

 

5194

 

věcné dary

 

 

20000

 

ostatní záležitosti kultury celkem

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3419

5222

 

neinvestiční dotace obč. sdružením

100000

 

ostatní tělovýchovná činnost

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3412

5139

 

materiál

 

 

 

 

 

 

5171

 

oprava -údržba

 

 

100000

 

 

5169

 

nákup ostatních služeb

 

 

 

 

5154

 

elektrická energie

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3412-sportovní zařízení v majetku obce

 

 

 

110000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3319

5169

 

služby

 

 

 

100000

 

kultura všeobecná

 

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3612

5137

 

drobný dlouhodobý majetek

 

 

 

 

5139

 

materiál a pod,.

 

 

10000

 

 

5151

 

voda

 

 

 

4000

 

 

5154

 

elektřina

 

 

 

10000

 

 

5163

 

služby peněžních ústavů

 

 

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

 

 

 

5171

 

opravy a údržba

(z darů povodně)

60000

9999 ORG

 

6121

 

budovy, stavby

 

 

 

 

bytové hospodářství celkem

 

 

 

 

84000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3613

5139

 

 

 

 

 

 

 

 

5137

 

 

 

 

 

 

 

 

5156

 

 

 

 

 

 

 

 

5171

 

opravy

 

 

 

70000

 

3613-nebytové hospodářství ( RZ Jizerky)

 

 

 

70000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3631

5137

 

drobný dlouhodobý majetek

 

 

 

 

5139

 

materiál a pod,.

 

 

80000

 

 

5154

 

elektřina

 

 

 

180000

 

 

5171

 

opravy a údržba

 

 

25000

 

veřejné osvětlení celkem

 

 

 

 

285000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3632

5139

 

materiál a pod,.

 

 

5000

 

 

5156

 

pohonné hmoty

 

 

 

 

 

5171

 

opravy a údržba

 

 

 

 

 

6121

 

budovy, stavby

 

 

 

 

pohřebnictví celkem

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3635

5166

 

konzultační , poradenské a právní služby

60000

 

územní plánování celkem

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3639

5132

 

ochranné pomůcky

 

 

25000

 

 

5134

 

prádlo, oděv obuv,

 

 

0

 

 

5137

 

drobný homtný dlouhodobý majetek

0

 

 

5139

 

materiál apod.

 

 

50000

 

 

5155

 

pevná paliva

 

 

 

 

 

5156

 

pohonné hmoty

 

 

60000

 

 

5162

 

telekomunikační služby

 

5000

 

 

5163

 

služby peněžních ústavů

 

18000

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

30000

 

 

5171

 

oprava a údržba

 

 

30000

 

 

5175

 

pohoštění

 

 

 

 

 

 

6122

 

stroje přístroje, zařízení

 

 

 

komunální služby celkem

 

 

 

 

218000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3721

5169

 

nákup služeb

 

 

25000

 

sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem

 

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3722

5139

 

nákup nateriálu

 

 

15000

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

355000

 

sběr a svoz komunálního odpadu

celkem

 

 

370000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3745

5139

 

materiál apod.

 

 

30000

 

 

5156

 

pohonné hmoty

 

 

30000

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

 

 

 

5137

 

DHIM

 

 

 

 

 

péče o vzhled obcí celkem

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5169

 

nákup služeb

 

 

24000

 

Využívání a zneškodňování komu. Odp.

celkem

 

 

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5512

5167

 

školení

 

 

 

10000

 

 

5139

 

materiál apod.

 

 

40000

 

 

5154

 

elektřina

 

 

 

20000

 

 

5156

 

pohonné hmoty

 

 

20000

 

 

5163

 

služby peněžních ústavů

 

3000

 

 

5136

 

tisk, knihy

 

 

 

1000

 

 

5169

 

služby peněžních ústavů

 

2000

 

 

5151

 

voda

 

 

 

5000

 

 

6121

 

budovy , stavby

 

 

2566000

 

 

5171

 

opravy a údržba

 

 

20000

 

 

5137

 

DHIM

 

 

 

58000

 

požární ochrana celkem

 

 

 

 

2745000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6112

5023

 

odměny členů OZ

 

 

420000

 

zastupitelstva obcí celkem

 

 

 

 

420000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5269

5171

 

opravy ( likvidace škod z povodně)

50000

9999 ORG

krizové řízení

 

 

 

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6171

5011

platy zaměstnanců v prac. poměru,

 

750000

 

 

5021

ostatní osobní výdaje

 

 

33000

 

 

5031

povinné poj. Na soc. zab.

 

 

187000

 

 

5032

povinné poj. Na zdravotní pojištění

 

67000

 

 

5038

ostatní povinné poj. Hrazené zaměstnavatelem

5000

 

 

5136

knihy, časopisy, noviny

 

 

60000

 

 

5137

drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

20000

 

 

5139

materiál apod.

 

 

 

120000

 

 

5151

voda studená

 

 

 

4000

 

 

5153

plyn

 

 

 

 

70000

 

 

5154

elektrická energie

 

 

 

25000

 

 

5156

PHM

 

 

 

 

12000

 

 

5161

služby pošt

 

 

 

27000

 

 

5162

služby telekomunikací a radiokomunikací

 

50000

 

 

5163

služby peněžních ústavů

 

 

51000

 

 

5164

věcné břemeno

 

 

 

6000

 

 

5166

poradenské a konzult. Služby

 

 

70000

 

 

5167

služby školení a vzdělávání

 

 

10000

 

 

5169

nákup ostatních služeb

( téměř veškeré nevýrobní služby)

120000

 

 

5171

opravy a udržování

 

 

 

60000

 

 

5172

programové vybavení

 

 

5000

 

 

5173

cestovné

a parkovné

 

 

10000

 

 

5175

pohoštění

 

 

 

 

10000

 

 

5178

nájemné s právem koupě

 

 

201000

 

 

5361

nákup kolků

 

 

 

3000

 

 

5321

neinvest. Výdaje na školu

(nerozpočtují se - podle skutečnosti)

 

5362

platby daní a poplatků

(např. dle prodaných pozemků)

5000

 

 

6121

budovy , stavby

 

 

 

270000

parkoviště - grant

 

5499

spoření obce zaměstnancům

 

 

24000

 

 

6130

pozemky

 

 

 

 

 

 

 

činnost místní správy celkem

 

 

 

2245000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6310

5163

služby peněžních ústavů

 

 

10000

 

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6402

5366

vratky trans. Poskytnutých v minulých letech

senát

4769

 

 

5366

vratka

sčítání lidu

 

 

464

 

 

 

 

 

 

 

 

5233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6409

5222

neinvest. Dotace obč. sdružením

 

100000

obč. sdruž.

 

5229

ostatní dotace nezisk. A podobným sdružením

 

 

 

Ostatní činnost celkem

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem

 

 

 

 

 

9342703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částka financování je použita na krytí rozpočtových přijmů z povodňových darů 2010 -

 

to je na financování povodňových škod z darů, které byly určeny na opravy a pomoc po

povodni. Celkem vybraná částka na darech je 770tis. Kč. Částkou 764 253,-Kč byl rozpočet

který by byl schodkový - dorovnán, ve výdajích je zohledněna tato částka v § 2212, pol.- 6121

organizační znak 9999-povodně.

 

 

 

 

 

8115- financování

 

 

 

 

 

764253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 1.3.2011

 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne 14.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: Vladimír Hanzl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
pátek 24. 5. déšť 20/12 °C
sobota 25. 5. déšť 21/12 °C
neděle 26. 5. déšť 21/12 °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:google-play-downloadapp-store-download

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa
mapa

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální stavy toků

23.5.2024 10:40

Aktuální výška:

9 cm

23.5.2024 10:50

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Bílý Potok normální
LG Bílý Potok - Záluží normální

Bílý Potok

je obec v Libereckém kraji, 12 km východně od Frýdlantu, v údolí řeky Smědá v Jizerských horách. Obcí protéká Smědá, Bílý potok, Černý potok a Hajní potok.

V obci končí regionální železniční trať 038 z Raspenavy a Hejnic a nachází se zde železniční stanice Bílý Potok pod Smrkem. Obcí prochází silnice 290 z Frýdlantu na Smědavu a dále do obce Desná.